default_mobilelogo

sample slogan

Uzņēmumu dibināšana Latvijā

Individuālais komersants (IK)
- ir fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību un kura ir ierakstīta Komercreģistrā. IK reģistrācijai nav nepieciešams veidot pamatkapitālu. Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu..
IK reģistrācijai ir nepieciešama sekojoša informācija:
•  pases kopija;
•  firma (nosaukums);
•  juridiskā adrese.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību(SIA)
-  ir viena vai vairāku personu dibināta sabiedrība, kuras pamatkapitāls ir sadalīts daļās. Pie SIA raksturīgām īpašībām attiecās viegla pārvaldes sistēma un neliels pamatkapitāls (uz doto brīdi minimālais SIA pamatkapitāls ir tikai 1,00Ls!). Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona. SIA dalībnieki neatbild par SIA saistībām ar savu mantu un cieš zaudējumus tikai viņu izdarīto ieguldījumu robežās.
Latvijā uzņēmumu SIA var dibināt Latvijas rezidenti, kā arī nerezidenti. Gan rezidentiem, gan nerezidentiem ir iespēja dibināt SIA ar pilnvarotās personas palīdzību – nav obligāti ierasties Latvijā, lai reģistrētu SIA. Lai dibinātu jaunu SIA ir nepieciešama SIA juridiskā adrese, kas atrodas Latvijā. Jaundibinātajam SIA jābūt iespējai saņemt korespondenci, kura tiek sūtīta uz SIA norādīto juridisko adresi.
SIA reģistrācijai ir nepieciešama sekojoša informācija:
•  dibinātāja/valdes locekļa pases kopija;
•  firma (nosaukums);
•  juridiskā adrese;
•  pamatkapitāla lielums.

Mikro uzņēmums.Uzņēmumu dibināšana Latvijā
Mikro uzņēmumu nodokļa likums.
Dibināšanai nepieciešamie dokumenti un informācija:
•  dibinātāja/valdes locekļa pases kopija;
•  firma (nosaukums);
•  juridiskā adrese;
•  pamatkapitāla lielums.
Mikro uzņēmumam jāatbilst sekojošiem kritērijiem:
•  dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas;
•  SIA dalībnieki – fiziskās personas vienlaikus ir arī valdes locekļi;
•  uzņēmējam var būt reģistrēts tikai 1 (viens) mikro uzņēmums;
•  apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 LVL;
•  darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par 5 (pieciem);
•  uzņēmuma darbinieku ienākumi ir mazāki par 500 LVL mēnesī;
•  nodokļu likme 9%.

Akciju sabiedrība(AS).
- ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības kopsummas. Akciju sabiedrība ir atklāta sabiedrība, un tās akcijas var būt publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiskā persona. Akciju sabiedrība (AS) ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības kopsummas. Akciju sabiedrība ir atklāta sabiedrība, un tās akcijas var būt publiskās apgrozības objekts.

Pilnsabiedrība.
- ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri).
Par pilnsabiedrības biedru var būt tikai fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.

Ārvalstu komersanta filiāle.
- tā ir patstāvīga vienība, kura teritoriāli atdalīta no galvenā uzņēmuma un tā vārdā veic komercdarbību. Atbildība par filiāles saistībām ir galvenajam uzņēmumam. Filiāle ir juridiskās personas organizatoriski patstāvīgā daļa, kura teritoriāli nošķirta no galvenā uzņēmuma un tā vārdā veic komercdarbību. Filiāle nav juridiskā persona. Par filiāles darbībām atbild komersants.

Uzņēmumu dibināšana Lietuvā  /  Uzņēmumu dibināšana Igaunijā

Mēs piedāvājam:

Juridiskos pakalpojumus

Grāmatvedības pakalpojumus

Zvērinātu revidentu

Atbalstu uzņēmumu dibināšanā

Mūsu kontakti:

Biroja adrese: Katlakalna 11, k-1, Rīga, LV 1073

Telefoni: 29174185, 29475652

Telefons / Fakss: 67113375

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Google+